Prezentace z konference čisté mobility (12. - 13. 4. 2018)

17. 04. 2018

Jedním z nejdůležitějších úkolů Ministerstva životního prostředí (MŽP) je zajištění pro člověka kvalitního a zdravého životního prostředí. Doprava je jedním z fenoménů, který má výrazný vliv na kvalitu životního prostředí a zdraví obyvatel. V tomto kontextu MŽP koordinuje projekt Čistá mobilita.

K dané problematice proběhl v Loučni ve dnech 12. - 13. 4. 2018 5. ročník konference Čisté mobility.

Záběr témat byl opravdu široký, v krátkém čase zaznělo mnoho zajímavých informací. Na uvedeném odkaze naleznete prezentace, jak z letošního roku, tak z dřívějších ročníků: https://www.mzp.cz/cz/cista_mobilita_seminar

Většina obyvatel České republiky je soustředěna ve městech a dojíždění za prací do měst je rovněž obrazem současné doby. Doprava emitující rizikové látky a hluk z hlediska životního prostředí a zdraví je ve stávajícím technickém provedení prozatím hlavním limitujícím faktorem zvyšování kvality života obyvatel především ve městech, kde je soustředěna většina populace.


Štítky: Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Aktuality