Obousměrná jízda cyklistů jednosměrnými komunikacemi - zahraniční zkušenosti

22. 08. 2019

Odbor dopravy, oddělení rozvoje dopravy MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY získal odkazy na mezinárodní studie a analýzy nehodovosti cyklistů při jejich (povoleném) obousměrném pohybu v jednosměrných komunikacích a doprovodné informační a implementační dokumenty.

Získané analýzy a studie potvrzují a zpřesňují starší studii z města Brusel, která je již zveřejněna na stránkách projektu Čistou stopou Prahou zde. Společné pro tyto dokumenty jsou zejména následující závěry:

  • Nehodovost a následky nehod cyklistů jedoucích v jednosměrném úseku v protisměru je nižší, než ve stanoveném směru jízdy.
  • Zřízením (legalizací) obousměrné jízdy cyklistů v jednosměrných úsecích se nehodovost nezvyšuje.
  • Je vhodné zavést obousměrnou jízdu cyklistů plošně na co největším územím. Takové opatření je lépe přijímáno všemi účastníky provozu.

Přehled dokumentů, respektive odkazů na ně, naleznete v příloze.

Následně odbor dopravy zadal vypracování překladu těchto dokumentů:

  • Informační materiál projektu PRESTO, Intelligent Energy Europe, 2012:
  • Informační materiál projektu CEREMA, 2015
  • Zpráva o stavu protisměrek pro cyklisty a bezpečnosti v Polsku, 2016:

Překlady naleznete taktéž v příloze.

Odbor dopravy si je vědom toho, že část dokumentů je zpracována tvůrčími týmy projektů podporujících cyklistickou dopravu, v některých případech (Francie, Německo, Belgie) se však jedná o komplexní dokumenty, postavené na objektivním hodnocení dostupných dat o nehodovosti, či pojistných událostech.

Získané podklady byly zaslány ke sdílení.

Současně odbor dopravy by přivítal poskytnutí Vašich zkušeností nebo informací a dalších obdobných dokumentů o obousměrném provozu cyklistů v jednosměrných úsecích, aby je mohl zohlednit při své činnosti.

Zkušenosti pište na tuto adresu:

DAVID HORATIUS, specialista rozvoje dopravy

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, Odbor dopravy, Oddělení rozvoje dopravy, Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1

Tel.: +420 236 003 231

david.horatius@praha.eu

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Aktuality