Příklady z praxe - řízení procesů


Novinky z Pardubic: ParduPlán byl schválený

27. 11. 2022 | ParduPlán neboli Plán udržitelné městské mobility je strategický dokument zabývající se dopravou. Jedná se vlastně o ten nejdůležitější dokument zabývající se dopravou, podle kterého by se město v následujících letech mělo řídit. Moderní města čelí mnohým výzvám a hledají... číst dále
Novinky z Pardubic: ParduPlán byl schválený

Aplikace PID Lítačka bude umět přímo zaplatit i za sdílená kola či auta.

29. 08. 2022 | Cílem pilotního projektu je vytvořit unikátní systém registrace a platby, který v aplikaci PID Lítačka ověří uživatele pro všechny zapojené poskytovatele mobility na území metropole a také v regionu obsluhovaném spoji Pražské integrované dopravy. Pilotní projekt bude realizovat... číst dále
Aplikace PID Lítačka bude umět přímo zaplatit i za sdílená kola či auta.

Pardubice pracují na svém ParduPlánu

19. 03. 2022 | ParduPlán je plán jak dostat dopravu ve městě do formy a udržet ji dlouhodobě v kondici. Plán udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice, zkráceně ParduPlán, zmapuje problémové partie pardubické dopravy, zváží výzvy, které mohou přijít a navrhne řešení, která... číst dále
Pardubice pracují na svém ParduPlánu

Krnov dokončuje první část plánu mobility. Připomínkovat můžete do 7. března

19. 02. 2022 | Do 7. března má každý možnost připomínkovat analytickou část plánu udržitelné městské mobility. Kontaktní e-mail pro připomínky je mskalka@mukrnov.cz. Na stejný kontakt lze zaslat i tipy do návrhové části plánu, která se bude věnovat konkrétním krokům.  PUMM - ANALYTICKÁ... číst dále
Krnov dokončuje první část plánu mobility. Připomínkovat můžete do 7. března

Nová Metodika plánu udržitelné městské mobility SUMP 2.0 získala certifikaci

28. 01. 2022 | Ministerstvo dopravy certifikovalo novou Metodiku plánu udržitelné městské mobility SUMP 2.0. Plány udržitelné městské mobily jsou základní strategické dokumenty pro města, na které je mimo jiné vázáno čerpání prostředků z řady evropských dotací pro období 2021–2027.  Už... číst dále
Nová Metodika plánu udržitelné městské mobility SUMP 2.0 získala certifikaci

Sběr podkladů k cyklistickým projektům

27. 01. 2022 | Pracovní skupiny krajských koordinátorů, ministerstev a spolku Partnerství pro městskou mobilitu spojily své síly pod hlavičkou CYKLOVIZE 2030, aby společně vytvořily podmínky pro vybudování ucelené a bezpečné sítě cyklostezek napříč republikou. Ta by měla v jednotlivých regionech,... číst dále
Sběr podkladů k cyklistickým projektům

Plán udržitelné městské mobility Liberec

28. 08. 2021 | Rada města Liberce se během svého úterního jednání seznámila s dokončením strategického dokumentu „Plán udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou 2021 -2030". Jedná se o dokument, který analyzuje celkovou situaci všech modů dopravy – od veřejné, přes pěší,... číst dále
Plán udržitelné městské mobility Liberec

Město Krnov a propojení témat dopravy, zdraví, životní prostředí

08. 05. 2021 | Město Krnov za zásadní považuje myšlenku propojení několika témat. jako jsou doprava, zdraví, životní prostředí. Město už takto "multioborově" chystá v podstatě všechny úpravy jakýchkoliv veřejných prostranství. Uvádíme dva dobré příklady: 1) Město má kousek od centra... číst dále
Město Krnov a propojení témat dopravy, zdraví, životní prostředí

Co se v Otrokovicích opravuje či buduje, ukazuje nová mapa investic

30. 04. 2021 | Menší i větší investiční akce, které se pod taktovkou otrokovické radnice realizují, nově zachycuje mapa investic umístěná na webových stránkách města Otrokovice. Na mapě jsou aktuálně zveřejněny nedávno dokončené, probíhající a plánované strategické projekty města. Mapu... číst dále
Co se v Otrokovicích opravuje či buduje, ukazuje nová mapa investic

Cyklistika v národních plánech na podporu oživení po pandemii COVID-19: Právě teď je čas jednat

20. 03. 2021 | Evropská cyklistická federace zveřejnila dne 18. 3. 2021 článek Cycling in National COVID-19 Recovery Plans: Now Is the Time to Act (Cyklistika v národních plánech na podporu oživení po pandemii COVID-19: Právě teď je čas jednat). Vzhledem k tomu, že Česká republika právě dokončuje... číst dále
Cyklistika v národních plánech na podporu oživení po pandemii COVID-19: Právě teď je čas jednat

Začal sběr projektů na výstavbu cyklostezek pro Národní plán obnovy

06. 02. 2021 | Národní plán obnovy, který definuje plán reforem a investic na příští tři roky, chce ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček předložit vládě ke schválení na konci února. Dokument bude podkladem pro to, aby Česká republika mohla získat zdroje z nového fondu Evropské unie... číst dále
Začal sběr projektů na výstavbu cyklostezek pro Národní plán obnovy

Připomínky ke Strategii BESIP 2021 - 2030

23. 11. 2020 | Dne 31. 12. 2020 končí platnost Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 („NSBSP"), jejíž revidovanou verzi svým usnesením č. 160 ze dne 27. února 2017 přijala Vláda ČR. Ministr dopravy proto předkládá Strategii BESIP 2021-2030, která naváže s účinností od... číst dále
Připomínky ke Strategii BESIP 2021 - 2030

Středočeský kraj má ambiciózní cíle v dopravě. První kroky už schválil.

21. 11. 2020 | Nové vedení Středočeského kraje chce podporovat multimodální dopravu. Hovoří o tom mimo jiné programové prohlášení Rady kraje, které obsahuje také témata jako jsou cyklostezky či záchytná parkoviště u železničních stanic. Nový přístup k dopravě je na pořadu dne. Vždyť... číst dále
Středočeský kraj má ambiciózní cíle v dopravě. První kroky už schválil.

Otevřený dopis seniorů Monitorovacímu výboru IROP

22. 10. 2020 | Vážení! Žijeme v těžké době koronaviru a podle všech dostupných zdrojů jsme právě my senioři tou nejohroženější skupinou. Co s tím můžeme udělat? Sedět doma, bát se kontaktů, brát prášky všeho druhu, či doslova čekat na smrt, nebo vsadit na jinou kartu -- pamatovat na... číst dále
Otevřený dopis seniorů Monitorovacímu výboru IROP

Prezentace nové metodiky SUMP 2.0. na MD

11. 09. 2020 | Dne 11. 9. 2020 uspořádalo MD videokonferenci se zástupci měst k podpoře a strategickému zdůvodnění projektových záměrů v oblasti dopravy spolufinancovaných z Operačního programu Doprava a z Integrovaného regionálního operačního programu. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu,... číst dále
Prezentace nové metodiky SUMP 2.0. na MD

Zpráva z konzultačního webináře pro město Tišnov

27. 05. 2020 | Dne 15. 5. 2020 proběhl konzultační webinář pro město Tišnov o tvorbě plánu udržitelné městské mobility. Jeho cílem bylo pomoci městu ujasnit si, jaká by měla být cesta ke vzniku tohoto dokumentu, jak se od obecných tezí dostat ke konkrétním řešením vhodným právě pro město... číst dále
Zpráva z konzultačního webináře pro město Tišnov

Brno a data

12. 01. 2020 | Zveřejňujeme odkat na webovou stránku: CYKLODOPRAVA V BRNĚ, Oddělení dat, analýz a evaluací | Magistrát města Brna. Současně zveřejňujeme i související článek: Brno se střelilo do vlastní nohy. Jeho aplikace potvrdila, že nemá rádo cyklisty A teď "Babo raď!!!" číst dále
Brno a data

Dycky Most !!!

02. 01. 2020 | Belgický Gent a český Most. Co mohou mít společného? Inspirují naše města. Dnes na facebooku CityChnagers byla zveřejněna novinka o belgickém měste Ghent, které zavedlo v roce 2017 "The Circulation Plan", který pomohl odvést auta z centra města. V roce 2012 byl podíl cyklistů v Ghentu... číst dále
Dycky Most !!!

Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+

24. 12. 2019 | Město Uherský Brod získalo dotaci z OP Zaměstnannost dotaci na zpracování Strategického rozvoje Uherského Brodu 2022+ v rámci prioritní osy OPZ: 4 Efektivní veřejná správa. Projekt byl zahájen 01. 11. 2019 a ukončen bude 30. 10. 2021. Celkové náklady: 7.089.784,50 Kč (před vysoutěžením)... číst dále
Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+

Jičín připravuje participační projekty se školáky i pocitové mapy

05. 12. 2019 | Včera dne 4. 12. 2019 se uskutečnil další workshop akční skupiny pro městskou mobilitu. Tématem workshopu byla strategie Jičína v oblasti mobility. Program: strategie Jičína v oblasti dopravy - aktuality pocitové mapy Jičína - výstupy doprava dětí do škol a školek participace... číst dále
Jičín připravuje participační projekty se školáky i pocitové mapy

Předchozí stránka (1/8) Další stránka
Modul: Novinky